KNUB: aanslag voor Buchmesse Frankfurt te hoog

AMSTERDAM, 11 april - De Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) vindt het onjuist dat de uitgevers voor ongeveer de helft van de kosten van de Nederlandse culturele presentatie op de Frankfurter Buchmesse van 1993 worden aangeslagen.

In andere 'Schwerpunkt'-landen hebben de uitgevers ook niet zoveel hoeven bijdragen; de overheid betaalde als initiatiefnemer gewoon het leeuwedeel van de presentatie, die overigens behalve literatuur, ook andere kunstvormen omvat. Bovendien is de Nederlandse overheid zich pas in een laat stadium gaan bekommeren om de organisatie en de financiering. De KNUB zou tijdig hebben gewaarschuwd “slechts in beperkte mate te kunnen bijdragen”.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, vindt het onaanvaardbaar als Nederland en Vlaanderen de kans laten lopen om “Schwerpunkt” te worden op de Frankfurter Buchmesse volgend jaar. Zo geeft de Nederlandse regering blijk van geringe waardering voor de eigen cultuur, zegt de Raad.

“Ons imago in het buitenland zou daarmee worden geschaad.” De Nederlandse en Belgische ministers van cultuur en onderwijs, die het Comite van Ministers van de Taalunie vormen, worden opgeroepen om “voortvarend” naar financiele middelen te zoeken.