Kairo vindt voorstel regionale conferentie 'interessant'; Steun Egypte voor Baker

KAIRO- TEL AVIV, 11 april - De Egyptische autoriteiten hebben gisteren voorzichtige steun gegeven aan het idee van een regionale vredesconferentie waarover de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker eerder overeenstemming had bereikt met Israel.

Baker kreeg gisteren in Kairo van president Hosni Mubarak en diens minister van buitenlandse zaken Esmat Abdel Meguid te horen dat het plan, dat niet automatisch uitgaat van de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de VN inzake een ruil van land tegen vrede en waarbij de PLO als zodanig niet direct wordt betrokken, “erg interessant” is en dat Egypte bereid is hierover verder te praten.

“Wij zijn bereid te praten over elke manier om een vreedzame oplossing te vinden”, zei Abdel-Meguid gisteren tegenover verslaggevers. “Ik ben er zeker van dat Egypte bereid is elk instrument te steunen dat ons kan leiden naar een vreedzame oplossing.”

Baker vliegt vandaag door naar Syrie, dat vooralsnog vasthoudt aan een internationale vredesconferentie op basis van 242 en 338 en met deelneming van alle permanente leden van de Veiligheidsraad. Damascus liet gisteren weten dat het niets minder wil accepteren dan Israels terugtrekking uit alle bezette Arabisch gebieden. (Reuter, AFP) (VO) Onze correspondent in Israel voegt hieraan toe: Israel weigert in het geval van een regionale conferentie met een onafhankelijke Palestijnse delegatie aan tafel te zitten. Dat heeft Jossi Ben Aharon, de directeur van het kabinet van premier Yitzhak Shamir, vanmorgen in een radiovraaggesprek gezegd.

Uitsluitend opneming van Palestijnen uit de bezette gebieden (niet uit Oost-Jeruzalem) in een Jordaanse delegatie of in een gemeenschappelijke Arabisch-Palestijnse delegatie is volgens hem aanvaardbaar. Indien Palestijnse vertegenwoordigers tijdens het vredesoverleg zeggen uit naam van de PLO te spreken of zich vanuit Tunis laten instrueren, zal Israel bovendien de vredesconferentie onmiddellijk verlaten. Israel heeft dit standpunt tijdens de besprekingen met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker nadrukkelijk naar voren gebracht en hem geen ruimte gegeven van dit standpunt bij de Arabieren af te wijken.

Volgens Jossi Ben Aharon ging Israel vorig jaar wel met een onafhankelijke Palestijnse delegatie akkoord, omdat Jordanie zich toen buiten het vredesproces had opgesteld. Hij verwacht dat het gesprek tussen Baker en de Jordaanse minister van buitenlandse zaken Tahar Al-Masri morgen in Geneve daarin verandering zal brengen en dat de weg dan vrijkomt voor inpassing van de Palestijnen in een Jordaanse delegatie.

Shimon Peres, de leider van de oppositionele Arbeiderspartij, heeft zich vanmorgen in een vraaggesprek met radio Israel vanuit Amsterdam eveneens uitgesproken tegen onderhandelingen met een onafhankelijke Palestijnse delegatie. Met Shamir is hij het eens dat dit zou kunnen worden uitgelegd als Israelische aanvaarding van het Palestijnse staatsprincipe.

Ondanks de zeer scherpe kritiek van minister Baker op de Israelische nederzettingenpolitiek zal Israel daar volgens Shamir gewoon mee verder gaan. “Dat heeft niets te maken met het vredesproces”, zei Shamir gisteravond.

Jossi Ben Aharon verduidelijkte vanmorgen dat met Baker is overeengekomen van mening te blijven verschillen over de bouw voor joodse kolonisten in de bezette gebieden. “Israel gaat ermee door en de VS blijven er hun ontstemming over uitspreken”, zei hij.

Het blad Maariv onthult vanmorgen dat minister van justitie Dan Meridor twee weken geleden tijdens een geheime missie in Washington de grondslag heeft gelegd voor (tijdelijke) overeenstemming tussen de VS en Israel over de kwestie-Jeruzalem. De VS gingen volgens deze krant akkoord met het Israelische standpunt om de kwestie-Jeruzalem, in casu de status van het ingelijfde deel van Oost-Jeruzalem, door te schuiven naar latere IsraelischPalestijnse onderhandelingen over een permanente oplossing. Dat is de reden waarom Baker er tot groot ongenoegen van de Palestijnen mee heeft ingestemd dat Oostjeruzalemse Palestijnen niet in een Palestijnse delegatie naar vredesoverleg zullen worden opgenomen.