Inflatie afgelopen twaalf maanden 2,6 procent

Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (inflatie) is tussen midden februari en midden maart met 0,5 procentpunt gestegen.

De afgelopen twaalf maanden steeg het indexcijfer met 2,6 procentpunt.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.