Hoger dividend en winst Wegener Tijl

Het regionale-krantenconcern Wegener Tijl laat over 1990 winstgroei zien. De nettowinst steeg met ruim 26 procent van 21 miljoen tot 26,5 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg met bijna 21 procent van 19,89 gulden naar 24,09 gulden ondanks uitbreiding van het uitstaande aantal aandelen met 4,3 procent. De directie verwacht in 1991 de winst verder te kunnen verhogen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 35,9 miljoen gulden tegen 29,9 miljoen gulden in 1989, een stijging van bijna 20 procent. De omzet ging 8 procent omhoog naar 479 miljoen gulden.

De directie stelt een hoger dividend voor van 8,43 gulden per aandeel. Vorig jaar werd 6,96 gulden dividend betaald. Het dividend kan naar keuze geheel in contanten of gedeeltelijk in contanten en voor 2 procent in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of ten laste van de algemene reserve worden opgenomen.