Het is frustrerend en geldverspillend dat, ten ...

Het is frustrerend en geldverspillend dat, ten behoeve van het vrijmaken van gelden voor Assistenten In Opleiding, veel van de vaste functies worden opgeofferd waarvoor diezelfde assistenen worden opgeleid. A. Ploeg Universiteit van Amsterdam

De invloed van kennis en inzet van niet-wetenschappelijk personeel op de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek wordt gemakkelijk onderschat. Annemiek Coremans Universiteit van Amsterdam

Alleen werkelijke luiaards kunnen arbeidsbesparende uitvindingen doen. J.W. Arntzen Universiteit van Amsterdam

Incasseringsvermogen dient ook voor medisch-specialisten niet om geld te innen, maar om slagen te verduren zonder de strijd op te geven. J.T.M. van der Schoot Universiteit van Amsterdam

Voordat de rijke 'Westerse wereld' uitspraken doet over medisch ethische problemen in arme landen zou de vraag beantwoord moeten worden of het verschil tussen arm en rijk wel ethisch verantwoord is. M. van de Laar Universiteit van Amsterdam

Dat 'debatteren' in Nederland niet zo aanslaat als in de Verenigde Staten geeft aan dat men in Nederland gelukkig niet zo retorisch is ingesteld als in Amerika. F.S. Jungslager Universiteit van Amsterdam