Geen prognose van Hagemeyer over boekjaar 1991

Hoewel de uitgangspositie voor 1991 gunstig is, wil de directie in verband met de grote politieke en economische onzekerheden nu geen concrete winstverwachting voor het lopende jaar uitspreken.

Vorig jaar steeg de nettowinst met ruim 24 procent van 54,4 miljoen gulden tot 67,6 miljoen gulden. Per aandeel komt de winststijging uit van 10,64 gulden tot 12,59 gulden. Het bestuur stelt voor het dividend te verhogen 4 gulden tot 4,52 gulden per aandeel.