FOTO: TIEL - 'De veldslag bij Tiel' werd ...

FOTO: TIEL - 'De veldslag bij Tiel' werd vanmorgen nagespeeld met Rijkspolitieboten en binnenvaartschepen die in april 1988 in actie kwamen tegen het veevoerder bedrijf Granaria.

De strijd tussen de binnenschippers en Granaria brak los toen dit bedrijf voor het voortstuwen van 24 duwbakken particuliere schippers inschakelde. Tot dan toe bood Granaria partijen aan op de beurzen.

(Foto Hans van Oort)