Extra toezicht op enorme expansie Chamotte Unie

AMSTERDAM, 11 APRIL. Chamotte Unie, de op de Amsterdamse beurs genoteerde dochtermaatschappij van het Zwitserse Sasea-concern, wil het maatschappelijk kapitaal meer dan vertienvoudigen tot 2,5 miljard gulden. De enorme vergroting van het kapitaal van de onderneming, die deel uit maakt van het onoverzichtelijke zakelijke netwerk van de in opspraak geraakte Italiaan Florio Fiorini, heeft “de bijzondere aandacht” van de STE, de toezichthouder van de effectenbeurs.

Het maatschappelijke kapitaal van Chamotte bedraagt nu nog 200 miljoen gulden, waarvan slechts 60 miljoen gulden is gestort. De enorme expansie van het kapitaal, die het fonds in een klap tot de top tien van de Amsterdamse beursfondsen zou maken, is bedoeld voor het radicaal omvormen van Chamotte als houdstermaatschappij van verzekeringsbelangen in een onroerend goed investeerder.

Chamotte Unie behoort samen met Bobel en Melia International tot de Nederlandse tak van het netwerk van Fiorini, die samen met zijn zakelijke partner Giancarlo Parretti voor veel opschudding heeft gezorgd door de overneming van de Amerikaanse filmmaatschappij MGM- UA. De plannen van Sasea met Chamotte vertonen een opmerkelijke parallel met de plannen die Fiorini en Parretti anderhalf jaar geleden lanceerden voor het Bobel.

Bobel moest radicaal worden omgevormd (van een beleggingsmaatschappij in een Europees mediaconcern) en dat ging net als bij Chamotte Unie gepaard met een enorme uitbreiding van het maatschappelijke vermogen (tot 1,5 miljard gulden). Evenals bij Bobel zwaait bij Chamotte Unie ing. J.J. Kraaijeveld van Hemert de scepter over de raad van commissarissen. En beide bedrijven benutten Credit Lyonnais Bank Nederland als huisbankier en begeleider van de kapitaalsuitbreding en bijbehorende onderhandse plaatsing.

Bobel werd in oktober 1989 uit de officiele notering van de beurs geschrapt, omdat het fonds er niet tijdig in was geslaagd voldoende informatie over zijn plannen te verstrekken. “Na wat er met Bobel is gebeurd heeft deze hele groep onze bijzondere aandacht”, aldus mr.

E.E. Canneman, secertaris van beurstoezichhouder STE. Volgens Canneman zal ook de beurs dan ook extra aandacht aan de enorme kapitaalsuitbreiding besteden. De Vereniging van effectenbezitters (VEB) noemt de gang van zaken bij Chamotte Unie “zeer speculatief”.

De omvorming tot een onroerend goedfonds maakt deel uit van een overeenkomst die Fiorini heeft gesloten met de Italiaanse Cabassi groep tot de vorming van een nieuwe groep met belangen in Italiaans onroerend goed en verzekeringen. Een nadere toelichting op de plannen wordt volgende week verwacht.