'Europese parlement meer macht'

BONN, 11 april - Duitsland en Italie willen een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese parlement. De ministers van buitenlandse zaken Genscher en De Michelis maakten gistermiddag een voorstel bekend dat zij maandag zullen indienen bij de zogeheten Intergouvernementele conferentie over de Europese Politieke Unie. Hierin werken vertegenwoordigers van de twaalf lidstaten aan een herziening van het EG-verdrag.

Het Duits-Italiaanse voorstel omvat drie hoofdpunten: - Het parlement krijgt medebeslissingsrecht, zodat er geen EG-besluiten meer tot stand kunnen komen zonder zijn instemming; - Het parlement krijgt een recht van initiatief, naast dat van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG) dat nu nog het alleenrecht heeft op het doen van wetsvoorstellen; - Het parlement mag een bindend oordeel uitspreken over de kandidaat die de ministers hebben voorgedragen als voorzitter van de Commissie.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zei vanmorgen in een reactie dat Nederland het voorstel toejuicht, “zolang de rol van de Commissie niet wordt verzwakt”. Dit betekent: geen steun voor een recht van initiatief aan het Europese parlement. (Reuter, UPI)