De Vries overweegt verbod op alcohol bij riskant werk

DEN HAAG, 11 APRIL. Minister De Vries (sociale zaken) bereidt een adviesaanvraag voor een wettelijke regeling voor, waarin een algemeen verbod op het gebruik van alcohol in gevaarlijke werksituaties is opgenomen.

De minister is, na een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (NIPG-TNO), tot de slotsom gekomen dat een wettelijke regeling voor dit probleem niet moet worden uitgesloten.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat alcoholgebruik vaker voorkomt in situaties waar voornamelijk mannen werken, dan in werksituaties met overwegend vrouwen. Verder bleek dat er meer gedronken wordt wanneer mannen risico's op het werk ervaren en wanneer specifieke regels voor deze risico's ontbreken.

In tegenstelling tot wat deze krant gisteren meldde heeft de minister niet nu al een standpunt over de vraag of aan een alcoholverbod voor werknemers in gevaarlijke beroepen ook de verplichting moet worden gekoppeld tot het ondergaan van alcohol- en drugstests. Wel overweegt de minister deze vraag op te nemen in de adviesaanvraag, die zal worden voorgelegd aan de ARBO-raad (arbeidsomstandigheden) en aan de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers).

De ARBO-raad en de Stichting van de Arbeid moeten adviseren over de vraag of en in welke functies en situaties met een verhoogd veiligheidsrisico een alcoholverbod zou moeten gelden. Dit zou dan in de arbeidsomstandighedenwet moeten worden opgenomen.