Dagvaarding voor 13 universiteiten

ROTTERDAM, 11 april - De auteursrechtenorganisatie Stichting Reprorecht heeft dertien universiteiten, verenigd in de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), gedagvaard. Dit omdat zij geen overeenstemming konden bereiken over de hoogte van de vergoeding voor het kopieren uit boeken en tijdschriften.

Op basis van een onderzoek bij twee universiteiten eist Reprorecht van de universiteiten vier miljoen gulden per jaar, vanaf 1988. Volgens A.

Beemsterboer van Reprorecht hebben de stichting en de VSNU bij contract afgesproken dat de resultaten van dat onderzoek bepalend zouden zijn voor de hoogte van de som. De VSNU wil over de laatste jaren slechts een bedrag betalen oplopend van 800.000 gulden in 1988 tot 1,75 miljoen in 1993.