'Controle op uitstoot faalt in Gelderland'

ARNHEM, 11 april - De Regionale Inspectie Milieuhygiene Gelderland vindt dat de provincie Gelderland te weinig controleert of bedrijven zich houden aan de wettelijke regels voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de inspectie in opdracht van het ministerie van VROM heeft uitgevoerd naar de naleving van het Besluit Emissie-eisen.

Uit het onderzoek is gebleken dat dertien van de 23 stookinstallaties in Gelderland voldoen aan het besluit. Hoewel dat op zich een gunstig resultaat is, is uit het onderzoek naar voren gekomen dat met name bij kleinere installaties te weinig (wettelijk verplichte) emissie-metingen gedaan worden. In de eisen voor emissie is vastgelegd dat bedrijven die metingen zelf moeten uitvoeren en de resultaten daarvan aan de provincie moeten doorgeven. Zo moet een verdergaande beperking van verzurende uitstoot worden bereikt.

“De provincie geeft vergunningen af voor stookinstallaties. Ons is gebleken dat er te weinig maatregelen van provinciale zijde worden genomen, als er tekortkomingen zijn aan de installaties. Ook controleert de provincie de bedrijven onvoldoende”, zo zegt een woordvoerder van de inspectie.