Bonden breken loonoverleg voor het ziekenhuiswezen af

DEN HAAG, 11 april - De bonden hebben gisteren de loononderhandelingen met de werkgevers in het ziekenhuiswezen (230.000 werknemers) afgebroken. De werkgeversorganisatie, de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), legde op de eerste dag van de besprekingen geen concreet loonbod op tafel, waarna AbvaKabo, CFO en FHZ opstapten.

Er dient uitsluitend te worden onderhandeld over een loonsverhoging, de rest van de CAO loopt tot april 1992. Het eisenpakket van de bonden omvatte een loonsverhoging van 4 procent van alle salarissen en een verhoging van de jeugdsalarissen met 10 procent. Daarnaast willen de bonden dat onderdelen van het functiewaarderingssysteem worden verbeterd voor de behandel-, opleidings- en zorgfuncties in het ziekenhuiswezen.

De werkgevers stelden onder meer voor een deel van de loonruimte vrij te besteden in de instellingen. Uit het resterende geld zou een loonsverhoging kunnen worden betaald. De werkgevers konden daar echter geen percentage aan koppelen. “Zoiets is nog nooit vertoond”, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo. “Dit is geen manier van zaken doen.”

De NZR wil pas een loonbod doen wanneer duidelijk is hoeveel geld de minister daarvoor beschikbaar stelt. Uit een brief van december 1990 blijkt dat 2,75 procent beschikbaar zou zijn. De NZR vindt dat te weinig. Men wil de ontwikkelingen in de markt en de ambtenarensalarissen volgen (3,4 procent). Daarom heeft de raad de minister gevraagd meer geld beschikbaar te stellen. Op dat verzoek is echter nog geen antwoord gekomen. De raad verwacht dat dit antwoord er wel is als de onderhandelingen op 24 april worden voortgezet.