Bond bepleit omvorming NS Goederen

UTRECHT, 11 APRIL. Het goederenbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen moet worden omgevormd tot een nieuwe, zelfstandige onderneming. Dat bepleit de Vervoersbond FNV in een rapport over de reorganisatie van NS Goederenvervoer (NSG) dat vanmiddag is uitgebracht.

De Vervoersbond spreekt zijn “grote verontrusting” uit over het scenario dat de NS zelf voor het goederenbedrijf voor ogen staat, waarbij op korte termijn 700 van de 3000 arbeidsplaatsen worden afgestoten. De noodzaak daarvan is volgens de vakbond niet aangetoond en strijdig met de verwachte groei van het goederenvervoer. Een alternatief plan van de NS, een bijna volledige sanering van het goederenbedrijf, wijst de vervoersbond “met kracht van de hand”.

Volgens de vervoersbond moet NSG een kleine onderneming met kwalitatief hoogstaand vervoersmanagement worden, waarvan de NS een van de aandeelhouders is. Deze onderneming moet zich specialiseren in het verwerken en op de trein zetten van lading en de aanschaf en verhuur van rollend materieel. In die opzet levert de NS machinisten en rangeerders aan het bedrijf. De vervoersbond stelt als “absolute eis” aan de reorganisatie dat machinisten en rangeerders niet worden opgesplitst tussen goederen- en reizigersvervoer en zet zich bij voorbaat af tegen een aparte CAO bij NS voor het goederenvervoer.

De bond baseert zijn aanbevelingen op een rapport dat in zijn opdracht is gemaakt door de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). In dat rapport worden enkele harde noten gekraakt over de leiding bij hetgoederenbedrijf van de NS. “Het huidige NSG-management maakt weinig indruk (..) NSG heeft zo'n twintig jaar een afbraakbeleid gevoerd (..) Investeringen zijn ernstig achtergebleven. NSG heeft verouderd materieel, te weinig wagons, verouderde werkplaatsen en een lange weg te gaan op het gebied van de telematica.” De arbeidsomstandigheden bij NSG zijn soms “onnodig slecht”.

De aanleg van de Betuwelijn (tussen de Rotterdamse haven en Duitsland) is volgens de vervoersbond onontbeerlijk. De bond vindt dat het bedrijfsleven zich aan de Betuwelijn moet committeren, door de helft van de financiering voor zijn rekening te nemen, zoals het kabinet heeft gevraagd. De overheid dient vervolgens dusdanige voorwaarden te scheppen dat de investering rendement oplevert. Bijvoorbeeld door het wegvervoer duurder te maken en zo de concurrentiepositie van het railvervoer te versterken. De aanlegkosten van de Betuwelijn worden op ten minste 2,5 miljard gulden geraamd.