AMEV-VSB-AG Groep breidt uit

De Bondsspaarbank Schiedam-Vlaardingen maakt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar deel uit van de VSB Groep, onderdeel van de AMEV-VSB-AG Groep.

De Bondsspaarbank Schiedam-Vlaardingen had per 30 juni vorig jaar een balanstotaal van 779 miljoen gulden. De spaarbank telt zestien kantoren met 150 man personeel.