Advocaten Aruba protesteren tegen aftappen telefoon

ORANJESTAD, 11 april - De Orde van Advocaten van Aruba heeft gisteren geprotesteerd tegen de inhoud van een wetsontwerp dat de regering bij de Staten heeft ingediend over het afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van telefax- en telexboodschappen.

De Orde spreekt van “een te vergaande en ongewenste uitbreiding van de bevoegdheden van de overheid”. Volgens het wetsontwerp krijgen twee ministers, die belast zijn met binnenlandse en veiligheidsaangelegenheden, de bevoegdheid telefoongesprekken en telefaxboodschappen te laten onderscheppen door de Dienst Interne Veiligheid als zij de veiligheid van het eiland in het geding achten.

Volgens de huidige regels kan alleen de rechter-commissaris bij een strafrechtelijk onderzoek het afluisteren gelasten van telefoongesprekken of opdracht geven tot het onderscheppen van telegrafische boodschappen. De Orde van Advocaten betwijfelt of de veiligheid van Aruba een dergelijk diep ingrijpen noodzakelijk maakt.