ACF lost lening bij Gist-brocades met boekwinst af

ACF zal de in aandelen omwisselbare 6,25 procent obligatielening van 55 miljoen gulden per 1 juni aflossen. Hierover heeft de farmaceutische onderneming overeenstemming bereikt met het biochemieconcern Gist-Brocades, die deze lening in 1989 aan ACF heeft verstrekt in verband met de verwerving van 50 procent in Brocacef Holding door ACF.

ACF beoogt met de aflossing van de convertibles mogelijke verwatering van de eigen winst per aandeel te voorkomen. De boekwinst voor ACF op deze transactie zal ongeveer 7 miljoen gulden bedragen en zal in de resultatenrekening over het eerste halfjaar van 1991 worden verantwoord.