VS en Israel eens over vredesproces

TEL AVIV, 10 april - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker heeft in Jeruzalem met premier Yitzhak Shamir overeenstemming bereikt over het beleggen van een regionale vredesconferentie. Baker is vanmorgen naar Kairo gevlogen.

Minister van buitenlandse zaken David Levy zei gisteravond dat deze conferentie nog dit jaar in Washington zal plaatshebben. De Israelische media noemen vandaag echter ook de Turkse hoofdstad Ankara als ontmoetingsplaats. Levy zei dat de Sovjet-Unie tevoren de diplomatieke betrekkingen met Israel zal herstellen. Hij zei van de Amerikanen te hebben gehoord dat Syrie ook aan de conferentie zal deelnemen.

Terwijl Baker gisteren zei dat er nog veel stappen op het vredespad moeten worden afgelegd waarschuwde ook de woordvoerder van Shamir voor te groot optimisme.

Baker zei vanmorgen dat het vredesproces op resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad moet stoelen en dat daarover (met Israel) overeenstemming bestaat.

Hoewel er sprake is van een Amerikaans-Israelische principe-overeenkomst over de regionale vredesconferentie is er nog niets definitiefs besloten (of bekend) over de de deelnemende partijen, karakter en tijdstip. Wel is overeengekomen dat er afzonderlijke besprekingen zullen plaatshebben tussen Israel en de Arabische landen en tussen Israel en een Palestijnse delegatie. De PLO blijft buiten de deur en de Palestijnse delegatie zal worden samengesteld uit Palestijnen uit de bezette gebieden. Het overleg met de Palestijnen zal niet tot een onafhankelijke Palestijnse staat leiden.

Baker heeft gisteren het idee van een regionale vredesconferentie aan een door Faisal Husseini geleide Palestijnse delegatie voorgelegd. De Palestijnen toonden zich na afloop van het gesprek teleurgesteld.