Verzekeraars krijgen meer vrijheid in Japan

TOKIO, 10 APRIL. De voorschriften die Japan hanteert voor buitenlandse verzekeraars die in het land actief zijn, worden afgeschaft. Daarmee vervallen de grenzen die liggen tussen Japanse en niet-Japanse verzekeringsmaatschappijen.

Dit blijkt uit voorlopige voorstellen voor een grondige hervorming van de verzekeringsmarkt die het Japanse ministerie van financien gisteren heeft gepubliceerd. De voorstellen zullen worden bestudeerd door de verzekerings-adviesraad van de Japanse regering. Naar verwachting zal deze adviesraad eind dit jaar formeel zijn aanbevelingen aan de regering voorleggen.

“De herziening van de verzekeringsmarkt is twee jaar bestudeerd. Het zal nog wel meer tijd vergen om de herziening af te ronden”, aldus een ambtenaar. Het is voor het eerst sinds 1940 dat er voorstellen worden gedaan om de bestaande regels te wijzigen.

De plannen komen erop neer dat levensverzekeraars en andere verzekeringsmaatschappijen direct of indirect in elkaars kernactiviteiten mogen deelnemen. Zo kunnen waarschijnlijk niet-levensverzekeraars binnenlandse pensioenfondsen gaan beheren, iets dat nu alleen nog is weggelegd voor levensverzekeraars, banken en investeringsmaatschappijen.

Bovendien mogen verzekeraars inschrijven op obligatieleningen van bedrijven en orders van clienten uitvoeren voor staatsobligaties. Ook kunnen ze in deviezen gaan handelen. De bijzonderheden van de toetreding van de verzekeringsmaatschappijen tot de effecten- en bankenmarkt worden besproken als twee adviesinstanties een rapport over de hervormingen hebben uitgebracht.

Er zijn op het ogenblik 26 Japanse levensverzekeraars en 25 andere Japanse verzekeringsmaatschappijen in Japan actief. Verder zijn er 37 buitenlandse maatschappijen op de markt, waarvan er vier zich uitsluitend met levensverzekeringen bezighouden.