Uit huis geplaatste kinderen in pleeggezinnen misbruikt

ALKMAAR, 10 april - Twee kinderen, die door de Alkmaarse kinderrechter uit huis waren geplaatst blijken de afgelopen drie jaar in twee achtereenvolgende 'opvanggezinnen' seksueel te zijn misbruikt. Dat heeft officier van justitie mr. E.W.M. Stokman in Alkmaar vanmorgen bekend gemaakt.

De ontucht kwam aan het licht uit politie-onderzoek naar aanleiding van vijf aangiften van eind vorig jaar. Daarbij meldden vijf kinderen, die in 1988 en 1989 als vier- en achtjarige op last van de kinderrechter in een zogeheten opvanggezin waren geplaatst dat de pleegvader geregeld ontucht met hen pleegde. Daarna gingen de kinderen naar andere gezinnen. Twee van hen zijn toen misbruikt door een minderjarige zoon uit het nieuwe pleeggezin.

Volgens Stokman richt het onderzoek zich nu op de twee verdachten en niet op de nalatigheid van de organisatie die betrokken is geweest bij selectie van de pleggezinnen, hoewel die bij het doorlichten 'evident tekort is geschoten'.

“Bij ons melden zich asprirant pleeg- of opvanggezinnen,” aldus A.H. van Vegt van de Centrale voor Pleeggezinnen. In eerste instantie wordt de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd om eventuele justitiele documentatie over het gezin te leveren. Daarnaast bekijkt een arts de geschiktheid van een gezin.