Staatssecretaris defensie hekelt kaderbrief Kok

DEN HAAG, 10 april - Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst verzet zich tegen verdere bezuinigingen op de begroting van Defensie.

In de zogenoemde 'kaderbrief' die vrijdag in het kabinet aan de orde komt heeft minister Kok (financien) voorgesteld de prijscompensatie bij de ministeries gedeeltelijk te bevriezen. Zo wil Kok 3,6 miljard op de overheidsuitgaven voor 1992 besparen. Volgens Van Voorst tot Voorst wordt Defensie daardoor onevenredig zwaar belast omdat Kok alleen wil besparen op de aanschaf van materiaal. Op een spreekbeurt voor het CDA in Hattem zei de staatssecretaris gisteravond dat op die manier de plannen die in de Defensienota worden voorgesteld en nog door het parlement moeten worden goedgekeurd, niet kunnen worden uitgevoerd. Volgens Financien moet Defensie in 1992 300 miljoen extra bezuinigen oplopend tot 600 miljoen gulden in 1994.