Sovjet-aftocht uit Polen begint met vertrek 60 man

WARSCHAU, 10 april - Met veel feestgedruis en in aanwezigheid van veel generaals en ministers is gisteren in Polen een begin gemaakt met de aftocht van de Sovjet-troepen.

In Borne-Sulinowo werden zestig soldaten van een tactische raketeenheid op de trein naar huis gezet, samen met een aantal lanceerinrichtingen. Over de verdere Sovjet-aftocht bestaan echter nog veel onzekerheden. Zo ontbreekt een tijdschema voor het vertrek van de 60.000 Sovjet-militairen. Polen wil hen snel kwijt, maar Moskou voert aan dat ze niet kunnen worden teruggetrokken zolang de Sovjet-troepen in de voormalige DDR zich nog in Duitsland bevinden. De Sovjet-Unie wil dit jaar tienduizend manschappen terugtrekken. De besprekingen over de rest bevinden zich in een impasse; noch over de data noch over de financiele compensatie voor de doortocht van de Sovjet-troepen uit Duitsland kan men het eens worden. (AFP)