Scherpe daling van winst HCS: (f) 15,7 miljoen

DEN BOSCH, 10 APRIL. Het automatiseringsbedrijf HCS Technology heeft vorig jaar 15,7 miljoen gulden winst geboekt, bijna 40 miljoen gulden minder dan in december werd voorspeld. Dat heeft het bedrijf gisteren bekend gemaakt.

Medio december ging HCS nog uit van een winststijging over 1990 met 22 procent, hetgeen een winst van ruim 55 miljoen gulden betekent zou hebben. De plotselinge winstdaling wordt veroorzaakt door een lager bedrijfsresultaat, herstructureringskosten en het doorberekenen van ontwikkelingskosten.

HCS schrijft de gang van zaken toe aan “bovenmatige verplichtingen”, die onder andere zouden zijn veroorzaakt door firma's die door HCS zijn afgestoten. In dit verband boekt het bedrijf 15,9 miljoen gulden af aan herstructureringskosten en 25,4 miljoen gulden aan reorganisatielasten.

Daarnaast zit HCS opgezadeld met contracten die wel nog lasten met zich meebrengen maar geen opbrengst meer genereren. Problemen hebben zich onder andere voorgedaan bij computerrekenwerk dat HCS voor derden verricht.

Met ingang van het boekjaar 1990 brengt het bedrijf stelselmatig de kosten van software-ontwikkeling direct ten laste van de resultatenrekening. Dit scheelt voor 1990 10 miljoen gulden op de winst.

Het bedrijfsresultaat, exclusief herstructureringskosten en minus de software-ontwikkelingskosten, kwam vorig jaar uit op 38,6 miljoen gulden. In 1989 was dit 60,6 miljoen.

De winstdaling werd afgeremd door bijzondere baten. De verkoop van niet-strategische deelnemingen en de verkoop van aandelen Colorocs brachten per saldo 16,7 miljoen gulden op.

De financiele lasten stegen vorig jaar met 20 miljoen gulden tot 27,6 miljoen. Die stijging werd veroorzaakt door de consolidatie van HCS Infotec voor het vierde kwartaal, de overneming van de Amerikaanse distributeur van kopieer- en faxapparatuur Savin, en door gestegen rentelasten.

HCS is teleurgesteld over de gang van zaken vorig jaar. Na een slecht derde kwartaal had in het vierde kwartaal licht herstel plaats, aldus de onderneming. De omzet is echter vooral in december gestagneerd. In 1990 kwam de omzet uit op 665 miljoen gulden, 27 procent meer dan in 1989.

Ook in het eerste kwartaal van 1991 is er nog sprake van “terughoudendheid in de voor HCS relevante markten”. Door de consolidatie van HCS Infotec in geheel 1991 voorziet HCS een omzetstijging met tenminste 45 procent.