Scenario

ALS GEVOLG van de Golfoorlog zijn de Verenigde Staten een beslissend eind opgeschoven in de richting van de positie van Israels Likud-regering.

De PLO heeft zoveel aan geloofwaardigheid ingeboet dat minister Baker, gisteren onder andere op bezoek in West-Jeruzalem, zelfs de schijn niet wilde ophouden. Zijn Palestijnse gesprekspartners daar kregen te horen dat Washington niet meer van de Israeliers eist dat zij met de PLO aan tafel gaan zitten. Als resultaat van eventuele onderhandelingen zit er niet veel meer in dan een zekere Palestijnse autonomie in een zo mogelijk Israelisch-Jordaanse constructie. Hoewel de VS er formeel hun bezwaren tegen uiten, zal de joodse volksplanting in bezet gebied voor Israel wel eens eerder een troef dan een beletsel kunnen blijken te zijn.

In het scenario waarvoor minister Baker gisteren Israelische instemming verwierf, zal de Sovjet-Unie haar betrekkingen met Israel herstellen. Vervolgens zullen Moskou en Washington het signaal geven voor onderhandelingsronden tussen Israel en ieder van zijn Arabische buren afzonderlijk. Apart zal Israel een Palestijnse vertegenwoordiging ontmoeten die geheel naar Israelische wens geen banden met de PLO zal mogen onderhouden.

IN DE internationale constellatie is de plaats voor Europa er intussen niet groter op geworden. In het Amerikaans-Israelische scenario komt Europa bijvoorbeeld niet voor. Minister Van den Broek had eerder deze week nog wel een voorzet gegeven: hij stelde voor een trojka, bemand door de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het verenigd Europa, die de leiding zou nemen bij de oplossing van de Palestijnse kwestie. De bewindsman wilde met dit initiatief ruimte scheppen voor een Europese rol. Maar Van den Broeks trojka is al blijven steken, nog voor zij is vertrokken.