Pleidooi CDA en VVD voor langer verblijf schepen in Golf

DEN HAAG, 10 april - CDA en VVD willen dat de Nederlandse marineschepen in de Golf blijven teneinde de druk op Saddam Hussein te vergroten om de rechten van minderheden in Irak te respecteren en gewelddadigheden te staken. Premier Lubbers wil in de huidige situatie geen enkel middel uitsluiten. Vanuit die 'politieke grondhouding' bekijkt het kabinet de situatie.

De schepen zijn reeds op terugreis naar Nederland en varen op het ogenblik in de buurt van Gibraltar. De marine rekent er niet op dat de twee fregatten hun koers naar Den Helder moeten veranderen.

Het standpunt van CDA en VVD bleek gisteravond tijdens een summier debat in de Tweede Kamer. Morgen komt het parlement terug op de situatie die in het Midden-Oosten is ontstaan door de massale uittocht van Koerden voor het geweld van Hussein. Premier Lubbers zegde de Kamer toe van geval tot geval te bekijken welke middelen nodig zijn.

In de Golf opereren nog drie Nederlandse mijnenvegers die overigens niet geschikt zijn om toezicht te houden op naleving van het economische embargo tegen Irak.

De grote fracties toonden zich ingenomen met de snelle actie van de EG om de Koerden te hulp te komen. Ook de instelling van een enclave voor de Koerden heeft de instemming van een groot deel van de Kamer. D66 en Groen Links namen daarover nog geen standpunt in.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) zei in het korte debat dat voor de instelling van een beschermingszone voor de Koerden een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad nodig is. Van den Broek verwacht nog een fiks debat in de Veiligheidsraad als het erom gaat desnoods met militaire middelen zo'n enclave af te dwingen. Irak heeft zich tegen het idee gekeerd. De uitkomst van een debat in de Veiligheidsraad hierover noemde Van den Broek onzeker.