Molukkers krijgen 'normaal' paspoort

DEN HAAG, 10 april - Statenloze Molukkers in Nederland kunnen in de toekomst een normaal Nederlands paspoort krijgen. Dat hebben minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto van justitie gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

Niet tot Nederlanders genaturaliseerde Molukkers komen nu alleen voor een vreemdelingenpaspoort of voor een zogeheten “faciliteitenpaspoort” in aanmerking. De aanduiding “wordt als Nederlander behandeld” in het faciliteitenpaspoort roept volgens de bewindslieden meer vragen op dan zij beantwoordt en veroorzaakt hinder bij buitenlandse reizen. Omdat ook de aanduiding “nationaliteit: Nederlandse” in het faciliteitenpaspoort is doorgestreept worden statenloze Molukkers al vele jaren bij buitenlandse reizen geconfronteerd met visumkosten, wachttijden en onzekerheid.

Volgens Hirsch Ballin en Kosto moet de behandeling als Nederlander ook als consequentie hebben dat de betrokkenen een Nederlands paspoort kunnen krijgen.

Het schrijven van de bewindslieden is een reactie op herhaalde verzoeken van de Kamercommissie voor Justitie om te komen met een nota over de positie van Molukkers. In april 1988 besloot de toenmalige staatssecretaris van justitie ook al om statenloze Molukkers een Nederlands paspoort te geven. Na protest van de Indonesische regering trok de regering dit voornemen weer in. De Indonesische regering wilde niet dat leden van de Molukse onafhankelijkheidsbeweging RMS op deze manier door de Nederlandse overheid werden erkend. Ze dreigde als antwoord op de maatregel met het invoeren van een visumplicht voor alle Nederlanders.

Volgens de brief van Hirsch Ballin en Kosto vindt op dit moment nationaal en internationaal overleg plaats over de uitwerking van hun voornemens. De bewindslieden kondigen aan nog deze maand een nota van wijziging naar de Tweede Kamer te sturen.