Minister Maij sust bedrijven in dispuut met PTT

SOESTDUINEN, 10 APRIL. Minister Maij (Verkeer en Waterstaat) heeft grote Nederlandse bedrijven met eigen communicatie-netwerken opgeroepen niet via de rechter de mogelijkheid van concurrentie met de PTT af te dwingen, maar de weg van het overleg te kiezen.

De bewindsvrouw zei dat vanmiddag in Soestduinen op een bijeenkomst van de NVBTG, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers. Een kleine honderd internationaal opererende grote ondernemingen zijn lid van deze organisatie.

De betrokken bedrijven beschikken veelal over eigen netwerken, die berekend zijn op piekbelasting. Deze ondernemingen hebben graag de mogelijkheid om de overcapaciteit op hun lijnen tegen betaling ter beschikking te stellen aan anderen of om gebruik te maken van de restcapaciteit van anderen.

De huidige Nederlandse wet biedt daarvoor niet veel mogelijkheden, maar in de nabije toekomst komt hierover Europese regelgeving die een liberalisering inhoudt. “In de tussentijd wil ik alle betrokkenen op het hart drukken om een praktische aanpak te kiezen. Overleg met elkaar, probeer er samen uit te komen. Dat past beter bij de Nederlandse traditie dan zaken bij de rechter uit te vechten”, aldus minister Maij.

De Nederlandse Spoorwegen en de elektriciteitsbedrijven hebben al sinds jaar en dag eigen (telefoon-)netwerken, doordat ze naast de PTT hiervoor een machtiging kregen. Daarnaast beschikken tal van ondernemingen over eigen voorzieningen in de vorm van zenders, kabels en grondstations.

Door de technische ontwikkelingen (digitalisering) vervaagt het onderscheid tussen telefoon-netwerken en data-netwerken, waardoor een liberalisering van het “spraakverkeer” als vanzelf zal ontstaan.

Exploitanten van datanetwerken mogen de PTT (nog) niet beconcurreren door “kale” transmissie aan te bieden, maar kunnen dat wel doen als er sprake is van “toegevoegde waarde”.