Leysen: Treuhand wijkt niet voor terreur

EINDHOVEN, 10 APRIL. De Treuhandanstalt, het Duitse overheidsorgaan dat belast is met privatisering van de staatsbezittingen in de voormalige DDR, wijkt geen duimbreed voor terreur. Ondanks de moord op president Detlev Rohwedder gaat de Treuhand op dezelfde voet verder met haar omstreden, haar belangrijke, haar historische taak.

Dat zei de Belgische topondernemer Andre Leysen, lid van het presidium van de Treuhand, gisteren na afloop van een lezing in Eindhoven.

Vandaag is Rohwedder in Berlijn met staatseer ter aarde besteld. Leysen bleek zich weinig aan te trekken van de angst voor nieuwe aanslagen op bestuurders van de Treuhand. Hij was zonder begeleiding naar Eindhoven gekomen. Direct na afloop van zijn optreden dook hij achter het stuur van zijn BMW om te vertrekken naar Berlijn.

In zijn lezing noemde Leysen de kritiek op de Treuhand “begrijpelijk en onvermijdelijk”. Hij zei dat het nu eenmaal onmogelijk is om de privatisering snel en pijnloos te laten verlopen. “Als we in een klap alle bedrijven zouden sluiten die economisch niet levensvatbaar zijn, dan waren er in de voormalige DDR nu niet een miljoen werklozen naar drieenhalf tot vier miljoen werklozen”, verklaarde Leysen. “Aan de andere kant: als we alle bedrijven op sociale gronden zouden openhouden, dan zou de financiele last voor Duitsland niet meer te dragen zijn. Daarom zoeken we de middenweg.”

Leysen wees op de geweldige moeilijkheden waarvoor de Treuhand zich gesteld zag. Na de Duitse eenwording wilde niemand in de voormalige DDR meer Oostduitse produkten kopen. Daardoor viel voor de Oostduitse industrie in een klap heel de thuismarkt weg. Tegelijkertijd kwam ook een einde aan de uitvoer naar de Comecon-landen, driekwart van de export van de voormalige DDR. Leysen: “Het voormalige Oostduitsland kwam in een vicieuze cirkel terecht, die de Treuhand moet zien te doorbreken.”

“Maar”, citeerde Leysen een Pools spreekwoord, “het is makkelijker van een aquarium een vissoep te maken, dan van een vissoep een aquarium. De fabrieken in de voormalige DDR zijn nu eenmaal volslagen verouderd. De structuur van de bedrijven is totaal verkeerd. De arbeidsmoraal is compleet verziekt.” Volgens Leysen moet de ex-DDR “door een periode van crisis”, voordat zich een herstel zal aftekenen.

Hoogste prioriteit, zei de topman van de Treuhand, heeft de verbetering van de infrastructuur. Eerst moeten er wegen worden aangelegd, moet het telefoonnet worden uitgebreid en gemoderniseerd, voordat op grote schaal in de bedrijven kan worden geinvesteerd. “Het geld is in Duitsland niet zo'n probleem.”

Leysen zei niet bang te zijn voor een Westers neo-kolonialisme in het voormalige Oostduitsland of in de rest van Oosteuropa door grootscheepse instroom van Westers kapitaal. Zo beschouwd is Belgie ook een kolonie, zei Leysen. “De banken zijn in Franse handen en de industrie wordt beheerst door Duitsers, Amerikanen, Zweden en Nederlanders. We moeten Europees denken, niet nationaal.”

De Treuhand is in feite pas in augustus vorig jaar met haar werk begonnen. Sindsdien zijn ruim 1000 van de 8000 ex-DDR-bedrijven geprivatiseerd, waarvan de helft nog dit jaar. Daarnaast is ongeveer de helft van de 40.000 verkooppunten in het voormalige Oostduitsland in priv'e-handen overgegaan. De uitgaven van de Treuhand voor dit jaar worden voorlopig geschat op 35 miljard D-mark. De totale saneringskosten tot het jaar 2000 worden op 400 miljard D-mark geraamd.

Andre Leysen is voorzitter van de raad van commissarissen van Agfa-Gevaert en voorzitter van de financiele holding Gevaert in Antwerpen. Daarnaast vervult hij commissariaten bij bedrijven als Philips, Bayer en BMW.