Kok leidt ceremonie Europabank

DEN HAAG, 10 APRIL. Minister Kok (financien) zal volgende week de oprichtingsceremonie van de Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling, de nieuwe bank voor Oost-Europa, voorzitten. De bank is gevestigd in Londen en wordt geleid door de Fransman Jacques Attali. Nederland heeft vorig jaar tevergeefs gelobbied om de bank in Amsterdam te krijgen met ex-minister van financien Ruding aan het hoofd.

Het initiatief om Kok als voorzitter van de openingsvergadering te laten optreden, is afkomstig van Attali. Volgens een woordvoerder van het ministerie van financien in Den Haag moet hier niets achter gezocht worden. “Nederland heeft met genoegen ingestemd met deze uitnodiging” aldus de woordvoerder.

Hij verklaart de ongebruikelijke keuze uit de positie van Nederland als vertegenwoordiger van drie Oosteuropese landen (Bulgarije, Roemenie en Joegoslavie) in de raad van bestuur van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank.

Op de openingszitting zullen naar schatting twintig staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Ook premier Lubbers is maandag in Londen. Na de officiele opening houden de ministers van financien van de lidstaten dinsdag hun eerste formele vergadering.

De Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa telt als leden 40 landen alsmede de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. De bank heeft een kapitaal van 10 miljard ecu ter beschikking voor de financiering van projecten in Oost-Europa, waarvan 60 procent besteed moet worden in de particuliere sector.

    • Roel Janssen