IMF rekent op slechtste jaar sinds crisis '82

WASHINGTON, 10 APRIL. De industrielanden staan voor het slechtste economische jaar sinds 1982 maar zij kunnen volgend jaar een herstel tegemoet zien. Dat zijn volgens waarnemers in Washington de voornaamste conclusies in het later deze maand verschijnende halfjaarlijkse rapport van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) over de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Het IMF-rapport verwacht dat de economische groei in de geindustrialiseerde wereld dit jaar zal afnemen tot 1,4 procent (het afgelopen jaar kende een groeicijfer van 2,5 procent). Dat zou de slechtste economische prestatie zijn sinds de mondiale recessie van 1981-'82. De situatie weerspiegelt de invloed van de Golfcrisis, in het bijzonder de sterke stijging van de olieprijzen na de invasie van Koeweit door Irak in augustus vorig jaar. Maar het IMF verwacht dat de economische groei, vooral gestimuleerd door herstel in de VS, Canada en Groot-Brittannie, in 1992 weer aantrekt tot 2,8 procent.Ook de groei van de industriele produktie zal volgens het fonds volgend jaar mondiaal - dus met inbegrip van de ontwikkelingslanden - een herstel vertonen tot 3 procent.

In september vorig jaar voorspelde het IMF voor 1991 nog een economische groei van 2,4 procent, zowel voor de wereldeconomie als geheel als voor de industrielanden.

Volgens waarnemers in Washington deelt het IMF de mening van de regering-Bush dat de Amerikaanse economie later dit jaar uit de recessie zal komen. Het fonds verwacht dat de VS-economie volgend jaar weer met 2,8 procent zal groeien na een nulgroei dit jaar.

Het IMF verwacht dat de economie van Canada volgend jaar weer sterk zal groeien, met meer dan 3 procent. Het herstel van de economie van Groot- Brittannie zal minder heftig zijn, een groei van circa 2 procent, zo voorspelt het IMF. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zal er een verdubbeling zijn van 1,5 procent dit jaar tot drie procent in 1992. De Oosteuropese economie zal zich in 1992 stabiliseren na twee jaar achteruitgang.

De groei van de economieen van de Oosteuropese landen zal volgend jaar stabiliseren nadat dit jaar en afgelopen jaar nog sprake is van een terugval.

Zowel Japan als het voormalige West-Duitsland zullen dit jaar een economische expansie van circa 3 procent kennen. Voor Japan voorspelt het IMF in 1992 een kleine opleving, maar in de voormalige Bondsrepubliek zal naar de mening van het fonds het groeitempo terugzakken naar omstreeks 2 procent.

Die terugval wordt toegeschreven aan de belastingverhogingen die zijn afgekondigd om het oplopende Duitse begrotingstekort te verminderen.

Het IMF geeft geen voorspelling voor het verenigde Duitsland aangezien betrouwbare cijfers over de voormalige DDR nog ontbreken.

De wereldeconomie zal volgens het IMF volgend jaar ook profiteren van een omslag in het Midden-Oosten. Dit na de economische terugslag dit jaar als gevolg van de Golf-crisis.