Holland Sea Search lijdt 32 miljoen gulden verlies

Vooral door een boekhoudkundige wijziging heeft Holland Sea Search (HSS), dat actief is met het speuren naar en het winnen van olie en gas, over 1990 een verlies opgeleverd van 32 miljoen gulden. Over 1989 was er nog een winst van 2,5 miljoen gulden, maar over 1988 leed de onderneming ook verlies (14 miljoen gulden).

De gewone bedrijfsuitoefening leverde voor HSS een negatief resultaat van 1 miljoen gulden op tegen een positieve uitkomst van 2,5 miljoen gulden in 1989. Alhoewel de omzet steeg van 7,9 miljoen tot 9,5 miljoen gulden, bleef die toch ruimschoots beneden de verwachting.