Grote bedrijven ondertekenen milieu-verdrag

ROTTERDAM, 10 APRIL. Meer dan 150 van de grootste ondernemingen in de wereld hebben vandaag op een conferentie in Rotterdam hun steun toegezegd voor een milieu-overeenkomst. Daarin wordt hergebruik en efficient gebruik van natuurlijke grondstoffen aanmoedigd.

Het zogeheten 'Rotterdam Charter' is opgesteld door de in Parijs gevestigde Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce, ICC). De overeenkomst roept de industrie op “milieu-management tot de hoogste prioriteiten van de onderneming te rekenen”, een uitgangspunt dat nu al door meer dan honderdvijftig bedrijven wordt gesteund.

Tot de bedrijven die vandaag hun naam onder de overeenkomst hebben gezet, behoren onder chemiebedrijven als het Britse Imperial Chemical Industries (ICI, met fabrieken in de Botlek) en het Amerikaanse DuPont. Verder ondernemingen in de automobielindustrie als de Amerikaanse General Motors en Ford, het Zweedse Volvo en het Duitse Volkswagen. Van de olieindustrie zijn onder meer Mobil, British Petreoleum en Koninklijke Olie van de partij.

De overeenkomst moedigt ondernemingen aan milieuvriendelijke produkten te maken met een minimaal verbruik van energie en natuurlijke grondstoffen. Bovendien moeten de ondernemingen erop letten dat recycling van de grondstoffen gemakkelijker is of het opslaan van afval eenvoudiger wordt. Een voorbeeld is Mercedes dat op het nieuwste model per onderdeel met een merk de aard van de grondstof aangeeft, een hulpmiddel bij een milieuvriendelijke sloop in de toekomst.

De ondernemingen moeten ook de luchtvervuiling beperken en de milieu-aspecten afwegen bij de beslissing over het doen van nieuwe investeringen of het beeindigen van bestaande projecten.

De internationale Kamer van Koophandel wees er vandaag op dat het letten op milieu-aspecten ook zakelijk gezien een verantwoordelijk uitgangspunt is. Door zichtbaar te maken dat de ondernemingen uit zichzelf aandacht besteden aan het milieu, verlagen ze de druk op overheden om strikte regels op te stellen. Het verhoogt ook het gezag van het bedrijfsleven in het politieke debat.

Leden van de Nederlandse milieubeweging zeggen in een eerste reactie dat de overeenkomst vaag is zonder duidelijke doelen. De bedrijven die hebben getekend worden niet ergens hard aan gebonden.