Geneesmiddelen en kraamzorg bij AWBZ

DEN HAAG, 10 april - Geneesmiddelen en kraamzorg zullen wat het kabinet betreft per 1 januari 1992 worden ondergebracht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die de komende jaren uitgroeit tot een verplichte zorgverzekering voor alle Nederlanders.

Dat blijkt uit de een nota van het kabinet die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet was al van plan huisartsenhulp, verstrekkingen op het terrein van de revalidatie, erfelijkheidsonderzoek en audiologische hulp in de AWBZ onder te brengen. Deze vormen van hulp zijn nu nog ondergebracht bij de ziekenfondsen en de particuliere verzekeraars. Het onderscheid tussen beide soorten verzekeringen vervalt op den duur doordat steeds meer verstrekkingen in de AWBZ worden ondergebracht.

De geneesmiddelen zouden aanvankelijk pas op 1 januari 1993 naar de AWBZ overgaan, evenals de specialistenhulp. Het ingaan van het nieuwe vergoedingssysteem voor geneesmiddelen (GVS) op 1 juli aanstaande is aanleiding om de geneesmiddelen een jaar naar voren te halen. Het GVS, bedoeld om de komende jaren honderden miljoenen guldens te besparen op de uitgaven voor geneesmiddelen, geldt tot 1 januari alleen voor ziekenfondsverzekerden. Zij moeten bijbetalen voor dure geneesmiddelen waarvoor goedkopere gelijkwaardige medicijnen voorhanden zijn. Als de geneesmiddelen in de AWBZ zijn ondergebracht, is het GVS ook van toepassing op de particulier verzekerden. Het nieuwe vergoedingssysteem heeft volgens het kabinet meer effect als het voor alle verzekerden geldt.

Met de verstrekkingen die volgend jaar al naar de AWBZ zouden moeten overgaan is een bedrag gemoeid van ruim 6,7 miljard gulden. De premieverschuivingen die daardoor ontstaan hebben gevolgen voor de koopkracht.