Frankrijk de 'advocaat' van Polen

PARIJS, 10 april - Frankrijk is voor toetreding van Polen tot de Europese Gemeenschap 'als de voorwaarden daarvoor vervuld zijn'. Dit staat in het verdrag van vriendschap en solidariteit tussen Frankrijk en Polen dat gisteren is ondertekend door de presidenten Mitterrand en Walesa.

Walesa heeft de afgelopen weken gezegd dat hij Frankrijk als zijn belangrijkste bondgenoot in Europa beschouwt. Van Franse zijde is erop gewezen dat het verdrag van vriendschap en solidariteit demonstreert dat Parijs zich als de 'advocaat van Polen' in de internationale gemeenschap wil opwerpen.

De Franse regering heeft besloten 2,5 miljard franc die Polen Frankrijk schuldig is om te zetten in investeringen in Polen, naar het voorbeeld dat de Bondsrepubliek eerder heeft gegeven. Frankrijk had Polen al eerder de helft van de schuld (13 miljard franc op een totale schuld van 25 miljard) kwijtgescholden. Volgens het Franse ministerie van buitenlandse zaken zijn deze concessies vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten die onlangs besloten de helft van de Poolse schuld aan Amerika kwijt te schelden. Walesa heeft gepleit voor kwijtschelding van 80 procent van de schulden die Polen heeft aan westelijke crediteuren.

De Poolse president is in Parijs met alle eer ontvangen. Gisteravond was hij de gast van Mitterrand, vandaag spreekt hij met premier Rocard, de Parijse burgemeester Chirac, minister van buitenlandse zaken Chirac en de voorzitter van het Franse verbond van werkgevers, Francois Perigot, bij wie hij om meer investeringen van het Franse bedrijfsleven in Polen zal aandringen.

Walesa heeft morgen een ontmoeting met vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap in Frankrijk en met de Franse kardinaal Lustiger, wiens ouders Pools-joodse immigranten waren. Voorstanders van vrije abortus hebben voor vandaag demonstraties aangekondigd tegen het Poolse wetsontwerp dat abortus strafbaar stelt.