Coalitie verdeeld over nieuwe opzet bestuur

DEN HAAG, 10 april - CDA en PvdA zijn het oneens over de vraag of er een nieuwe regionale bestuurslaag moet komen.

In de nieuwe Provinciewet wordt de instelling voorzien van de zogeheten “agglomeratie-autoriteit”, een zelfstandig orgaan waaraan gemeenten in sterk verstedelijkte gebieden bepaalde taken afstaan.

Tijdens de behandeling van de Provinciewet in de Tweede Kamer gistermiddag zei PvdA-woordvoerder F. Niessen dat de agglomeratie-autoriteit noodzakelijk is om de bestuurlijke en maatschappelijke problemen in die gebieden op te lossen.

CDA-woordvoerder F.J. van der Heijden vond drie bestuurslagen (Rijk, provincie en gemeente) genoeg. Er kan, voor wat betreft het CDA, geen sprake zijn van een vierde zelfstandige bestuurslaag, zoals de agglomeratie-autoriteit. “Tussen gemeenten en het rijk nestelen zich straks regiobesturen voor politie en vervoer, verantwoordelijkheidsgebieden, agglomeratiebesturen, WGR-gebieden, deelprovincies, en doelcorporaties. Erg veel beleid is hierbij niet te ontdekken. Eerder dreigt bestuurlijke chaos.” Van der Heijden haalde uit naar staatssecretaris De Graaff-Nauta en minister Dales van binnenlandse zaken, die meer zouden moeten waken voor die dreigende bestuurlijke chaos “dan zij thans schijnen te doen”.

Overeenstemming was er wel tussen alle fracties in de Kamer over de toekomstige rol van de provincies. Woordvoerders van alle partijen voorzien dat het aantal provincies door de Europese integratie en door nationale bestuurlijke ontwikkelingen zal afnemen. Alleen over het tempo waarin de samenvoeging van provincies zal plaatsvinden verschilden de verschillende woordvoerder van inzichten.