Cannabis-handel levert honderden miljoenen op

DEN HAAG, 10 april - Nederlandse misdaadorganisaties verdienen volgens een analyse van de Centrale recherche informatiedienst (CRI) jaarlijks enige honderden miljoenen guldens met de handel in cannabis-produkten.

Het geld wordt bijna weer volledig in Nederland geinvesteerd door het aankopen van legale firma's als transportbedrijven en winkels die gebruikt worden voor het verfijnen van smokkelmethodes of het witwassen van drugsgeld.

Dit zegt R. Weijenburg, coordinator van de verdovende-middelencentrale van de CRI. De politiekorpsen van Den Haag en Rotterdam hebben gisteren een organisatie opgerold die volgens Justitie vele miljoenen guldens verdiende via drugshandel en fraude. Volgens de CRI gaat het om “een van de grotere groepen die op dit gebied in Nederland actief zijn”.

De CRI verwacht dat de rol van Nederland bij de produktie en smokkel van cannabis-produkten de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Vorig jaar is in Nederland de record-hoeveelheid van 110.000 kilo hasj en marihuana in beslag genomen. Een jaar daarvoor bedroeg die hoeveelheid nog 42.305 kilo.

Een kilo hasj brengt in Nederland als groothandelsprijs zesduizend gulden op. Veel hasj wordt vanuit Nederland weer geexporteerd naar Engeland en Denemarken waar de prijs respectievelijk drie en zes keer zo hoog is.

Pag. 3:

Hasj-handel levert meer op dan cocaine-handel

Soft drugs mogen volgens de politie dan wel een onschuldig imago hebben in Nederland, de winsten die ermee worden behaald zijn groter dan bij de handel in cocaine. Dertig kilo hasj levert evenveel op als 1 kilo cocaine. De totale hoeveelheid cocaine die vorig jaar werd onderschept, bedroeg 4.288 kilo.

Een belangrijk verschil met de handel in heroine en cocaine is verder dat de winsten die hiermee worden behaald terug worden gesluisd naar landen als Pakistan of Colombia. De vruchten van hasjhandel blijven volledig in Nederland en worden behalve in normale bedrijven ook belegd in de handel in vuurwapens, prostitutie, fraude of het illegale gokwezen.

De politie gaat er vanoudsher vanuit hooguit tien procent van de hoeveelheid verhandelde drugs te onderscheppen is maar een recente analyse van de CRI leert dat dit beeld genuanceerder is, aldus Weijenburg. Via een vergelijking van wereldwijde produktiecijfers, consumptie en vondsten meent de CRI te kunnen concluderen dat bij de handel in soft drugs ongeveer de helft wordt onderschept. Bij cocaine en heroine liggen die percentages respectievelijk op 13 en 11.

Justitie verwacht dat de echte professionele Nederlandse organisaties die zich nu toeleggen op hasjhandel in de toekomst door Colombianen en Pakistanen zullen worden benaderd om het transport te verzorgen van hun produkten. Nederlandse bendes beschikken volgens de CRI in de vorm van omgebouwde kotters en transportmaatschappijen over een uitstekende infrastructuur voor de handel in verdovende middelen.

Weijenburg zegt dat het wegens het gevaar van “maatschappelijk ondermijnende activiteiten” die de Nederlandse handelaren in soft drugs ontplooien goed zou zijn als er nog meer aandacht wordt besteed aan het analyseren en aanpakken van dergelijke bendes.