Bundesbank schiet D-mark te hulp

AMSTERDAM, 10 APRIL. De zwakke positie van de D-mark dwong de Bundesbank gisteren tot actie. Om de koers van de Duitse munt te steunen, verhoogde de centrale bank de rente op de nieuwste belening van 8,5 naar 8,6 procent. De maatregel sorteerde direct effect. De koers van de D-mark ten opzichte van de dollar steeg.

In de afgelopen twee maanden heeft vooral de D-mark, met in zijn spoor de gulden, geleden onder de opmars van de dollar. Sinds begin februari, het moment waarop de dollarkoers een na-oorlogs dieptepunt bereikte, is de Amerikaanse munt circa 16 procent in waarde gestegen ten opzichte van de D-mark en de gulden. Ter vergelijking: de stijging ten opzichte van de Japanse yen bedraagt ruim 7 procent. Ook binnen het Europese Monetaire Stelsel heeft de D-mark zich in de afgelopen maanden bepaald niet de sterkste munt getoond.

Voor de Bundesbank komt de afbrokkelende kracht van de D-mark ongelegen. Forse loonstijgingen, gevoegd bij een momenteel nog sterke groei van de binnenlandse economie bergen een duidelijk inflatiegevaar in zich. Door de lagere D-mark komt daar nu ook nog een inflatie-impuls uit het buitenland bij. Uitgaande van de huidige dollar-D-mark-verhouding kan de inflatie in Duitsland aan het eind van dit jaar circa 0,4 procentpunt hoger liggen dan anders het geval zou zijn geweest. Gelet op deze inflatiedreiging zal in de toonzetting van het Duitse monetaire beleid voorlopig weinig verandering komen.

De rente op beleningen met de looptijd van circa een maand heeft sinds eind januari, het moment van de laatste discontoverhoging, onveranderd op 8,5 procent gelegen.

Met de recente, voorzichtige maatregel poogt de Bundesbank een signaal te geven ter ondersteuning van de D-mark zonder dat hiervan een sterke opwaartse druk op de geldmarktrente uitgaat.

De verhoging van de beleningsrente door de Bundesbank komt net op een moment dat in Duitsland, maar vooral ook in Nederland, de rente op de geldmarkt aan het zakken is.

Het tarief voor driemaands interbancaire deposito's lag vanochtend op 9,15 procent ofwel ruim 0,1 procentpunt lager dan vorige week. Gelet op de versterking van de positie van de gulden ten opzichte van de D-mark in de afgelopen week zal de Nederlandsche Bank de rente op de nieuwe speciale belening waarschijnlijk handhaven op 8,7 procent.

De verslagperiode werd gekenmerkt door een verkrapping van de geldmarkt door betalingen aan het Rijk (saldo schatkist: plus 5,2 miljard gulden). De verkrapping uitte zich in een ontsparing op het contingent. Het verschil tussen het contingentsverbruik en de verstreken contingentsperiode nam af van 4 tot 1 procentpunt. Met het oog op de verwachte ruime verhoudingen op de geldmarkt in de komende week heeft de Nederlandsche Bank de verplichte kasreserve met ingang van vrijdag verdubbeld tot 6 miljard gulden.

Bron: NMB Postbank Groep