Buitenland kopieert Helmonds banenproject

HELMOND, 10 APRIL. Een in Helmond ontwikkelde methode om langdurig werklozen aan een baan te helpen zal binnenkort worden overgenomen in Belgie, Groor-Brittannie, Ierland en Italie. Morgen wordt daarmee een begin gemaakt met een presentatie van het project in kasteel Aldenbieze in het Vlaamse Genk.

De Helmondse methode bestaat er uit dat men langdurig werklozen thuis opzoekt, hen de vraag stelt of ze willen werken en vervolgens op zoek gaat naar werkgevers, die bereid zijn hen na een omscholing in dienst te nemen. Deze zogenoemde maatwerk-methode heeft volgens projectleider J. Berends van het Helmondse experiment totnogtoe geleid tot een blijvende inschakeling in het arbeidsproces van 600 mensen.

De drie EG-landen, die in de Helmondse methode zijn geinteresseerd, werden er op attent gemaakt door een presentatie in 1989 voor de commissie van arbeidsvraagstukken van de Raad van Europa. Het Europees Fonds heeft 110.000 gulden ter beschikking gesteld. De drie landen willen bij gebleken succes de maatwerk-methode op grotere schaal gaan toepassen op gemeentelijk of gewestelijk niveau.