Bouw van Ajax-stadion vergt nog veel studie- en denkwerk

AMSTERDAM, 10 april - Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam heeft toestemming gegeven voor de verdere realisatie van een nieuw stadion in Amsterdam. Wegens het 'vooralsnog' uitblijven van een substantiele bijdrage van de rijksoverheid en een lagere emissie-opbrengst dan verwacht, wordt een goedkopere variant uitgewerkt, zo maakte de stichting gisteren bekend.

Op de emissie van certificaten van aandelen voor het nieuwe stadion, waarvan voetbalclub Ajax de hoofdbespeler zal worden, is voor een bedrag van 20 miljoen gulden ingeschreven terwijl in eerste instantie op 70 miljoen gulden werd gerekend. Nu is besloten dat de atletiekvoorziening zal worden geschrapt, is een goedkopere constructieve oplossing bedacht voor het schuifdak en zal een kleiner aantal overdekte parkeerplaatsen worden opgenomen in het stadion.

Volgens het bestuur moeten nog twee zaken worden opgelost. “De financiering van eigen vermogen en vreemd vermogen via een bank-syndicaat is voor ruim 90 procent van de totale investering ad 200 miljoen gulden rond. Er ontbreekt dus nog 15 a 20 miljoen gulden aan risicodragend vermogen.” Verder zijn volgens het stichtingsbestuur nog enkele maanden studie en rekenwerk nodig om “echt zekerheid te verkrijgen” dat ook alle wensen en voorzieningen in de door een bouwcombinatie gegarandeerde bouwprijs zijn inbegrepen.

Het bestuur zegt er “het volste vertrouwen in te hebben” dat deze problemen worden opgelost. De komende weken zal nog een dringend beroep worden gedaan op de rijksoverheid om een bijdrage te leveren aan het nieuwe stadion in Amsterdam-Zuidoost. Het zal naar verwachting in het seizoen 1993-1994 in gebruik kunnen worden genomen.

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft onlangs te kennen gegeven, onder voorwaarden, akkoord te gaan met een financiele bijdrage van de gemeente aan het stadion van 60 miljoen gulden.

Voorwaarde is dat de totale kosten van het stadion beperkt zouden moeten blijven tot 200 miljoen gulden waartoe vooraf een prijsgarantie moet worden afgegeven. Met Ajax zou overeenstemming moeten worden bereikt over een huurovereenkomst waardoor jaarlijks een geindexeerde huuropbrengst van minimaal 6 miljoen gulden wordt gegarandeerd.

De gemeente Amsterdam wil proberen met het bank-syndicaat tot overeenstemming te komen om een groter deel van de investering te lenen. Maar, zo zei een woordvoerder van de gemeente, “nu het ministerie van WVC niet over de brug komt hopen wij dat het rijk via Economische Zaken een deel van de financiering op zich wil nemen”.

Het ministerie van Economische Zaken toonde zich vanmorgen in een eerste reactie niet optimistisch, omdat het zich in deze kwestie tot nu toe steeds aan het standpunt van WVC heeft geconformeerd.

“Bovendien zijn er geen instrumenten op Economische Zaken die in een dergelijke financiering zouden kunnen voorzien”, aldus een woordvoerder.