Bedrijven Rotterdam weinig betrokken bij welzijn stad

ROTTERDAM, 10 april - Leiders van grote ondernemingen in Rotterdam voelen zich weinig betrokken bij die stad. De economische bloei van die stad leidt dan ook niet vanzelf tot initiatieven om aan de sociale misere een eind te maken. Dit blijkt uit een onderzoek van de sociologen C. Schuyt en G. Engbersen.

Gisteravond presenteerde Schuyt, hoogleraar algemene sociologie in Utrecht, de resultaten van een deel van het onderzoek tijdens een lezing in het Rotterdamse stadhuis. Voor dit deel van het onderzoek ondervroegen ze 51 leiders van grotere bedrijven in Rotterdam.

Opvallend was de geringe persoonlijke betrokkenheid van de ondernemers bij de stad. Ruim veertig procent ziet Rotterdam alleen als een plaats waar ze werken, en dan nog slechts voor een paar jaar. Slechts een zeer gering aantal grote Rotterdamse ondernemers is actief in het sociale en culturele leven in die stad. Hoewel zakenrelaties tegenwoordig ook met goed fatsoen in Rotterdam kunnen worden ontvangen, ontbeert de stad een Wassenaar, aldus veel ondernemers.

Enkelen hielden tegen de onderzoekers een pleidooi voor de aanleg van een golfbaan binnen de gemeente. Net als langdurig werklozen hebben ook ondernemers de neiging zich terug te trekken uit de sociale verbanden in de stad, constateren de onderzoekers.

Een ruime meerderheid van de ondervraagde ondernemers wijst een grotere rol voor het bedrijfsleven bij de economische vernieuwing van Rotterdam af: dat is een zaak voor politiek en bestuur. Binnen de nieuwe politieke cultuur in de stad leven hoge verwachtingen om het bedrijfsleven te betrekken bij de sociale vernieuwing, maar met dat bedrijfsleven is men het nog niet eens over de rolverdeling.