Arrogant

Zelden brengt een artikel mij tot verbijstering. Toch gebeurde toen Wim Noordhoek (VPRO) in NRC Handelsblad (4 april) uitlegde dat zijn omroep mee de basis kan vormen voor een Nederlandse versie van de BBC-Worldservice.

Dezelfde VPRO die notabene elke vrijdagmorgen weigert actualiteiten te duiden zoals het op Radio 1 betaamt. Omroepen hebben afgesproken dat altijd tussen 07.00 en 09.00 uur een actualiteitenrubriek zich op het laatste nieuws stort. De VPRO negeert die afspraak. Vervolgens wil zij met VARA en NOS een world-service maken! De VPRO heeft echter geen correspondentennet, geen echte nieuwsredactie en geen verslaggevers.

Wij doen andere keuzes, luidt altijd het VPRO-weerwoord. Prachtig, maar trek dan de consequenties en laat andere omroepen met een actualiteitenrubriek de prime-time uren verzorgen. De VPRO-radio is een soort NRC Handelsblad zonder nieuwspagina's, maar met soms fraaie achtergrondsreportages. Ook de NOS heeft geen actualiteitenrubriek, maar programmeert aanvullend. De VARA (tegenwoordig een soort nationale vermaakomroep i.o.) heeft als enige van de drie een ordentelijke actualiteitenredactie. NCRV's Hier en Nu kan met de VARA-collega's uitstekend samenwerken. Maar de financiele prioriteit ligt bij de VARA meer bij de televisie. Dus het geld ontbreekt om veel meer actualiteitenuitzendingen te verzorgen. Grievend vond ik Noordhoeks opmerking dat NCRV, KRO en AVRO een soort spelletjes-radio moeten maken. Terwijl juist deze omroepen, samen met de VARA, de ruggegraat vormen van Radio 1. Noordhoek zou zijn ex-collega Van Hoorn, nu NOS-baas actualiteiten, eens moeten vragen welke omroepen bij de gezamenlijke actualiteitenuitzendingen een belangrijke rol speelden. De VPRO zal hij niet noemen. De VPRO viel in die tijd op door collega's uit te leggen hoe actualiteitenrubrieken behoorden te werken; tamelijk arrogant, want de VPRO presteert op dit vlak weinig ook al is zij uitmuntend voor de achtergrondreportages en de anarchistische noot.

    • Piet van Tellingen
    • Eind Hier
    • Nu-Radio Ncrv Hilversum