Akkoord bij decorbouw NOB, geen staking meer

ROTTERDAM, 10 APRIL. De staking bij de decorafdeling van het omroepbedrijf NOB is gisterenmiddag opgeheven. Bonden en directie bereikten overeenstemming over een lijst van zes punten. De afdeling blijft vooralsnog deel uitmaken van het bedrijf en krijgt tot eind 1993 de tijd om de verliezen weg te werken.

Het akkoord biedt de werknemers de gevraagde zekerheid over de naaste toekomst. Of de verliesgevende afdeling decor ook op langere termijn zal voortbestaan binnen het facilitair bedrijf NOB is niet duidelijk.

Dit hangt ervan af of de verliezen kunnen worden weggewerkt en of er op jaarbasis meer dan vijftien miljoen gulden omzet kan worden behaald op het werk voor omroepen en derden. Is dit niet het geval, dan zal de decorafdeling een samenwerkingsverband aan moeten gaan met een ander bedrijf. Gisteren is overeengekomen dat in dat geval de gehele afdeling deel zal uitmaken van dat samenwerkingsverband en dat niet slechts enkele delen zullen worden afgestoten, zoals de werknemers vreesden.

De deze week begonnen interim-manager moet binnen acht weken een plan van aanpak voorleggen aan de ondernemingsraad en aan de bonden. Hierin zal aan bod komen hoe de kosten kunnen worden teruggedrongen, hoe het ziekteverzuim kan worden verminderd, hoe werktijd en bedrijfstijd op elkaar kan worden afgestemd en hoe het management kan worden verbeterd.