ABN Amro terug naar Shanghai

De ABN Amro Bank heeft als eerste Nederlandse bankinstelling een vergunning aangevraagd voor het vestigen van een vertegenwoordiging in de Chinese stad Shanghai. De bank hoopt dat die binnen enkele maanden wordt toegekend. Sinds het midden van de jaren zeventig is er al een vertegenwoordiging in Peking.

Voor de fusiepartners betekent de aanvraag de mogelijkheid van terugkeer naar een vestigingsplaats die elk van hen bijna zestig jaar geleden moest verlaten.

De Nederlandsche Handel-Maatschappij, als voorganger van de ABN waaruit vorig jaar de huidige ABN-Amro Bank is ontstaan, had al in 1903 een agentschap in Shanghai en de Amrobank kan terugzien op een in 1919 geopend bankkantoor dat toebehoorde aan de Nationale Handelsbank (de vroegere Nederlandsch-Indische Handelsbank), die opging in de Amrobank. Beide Shanghai-kantoren moesten destijds sluiten als gevolg van de Japans-Chinese oorlog en verovering van Shanghai door Japanse troepen in 1932. Na de Tweede Wereldoorlog was er nog een kortstondige presentie in China, maar die werd weer opgeheven in 1954.