Werven krijgen nog 170 miljoen aan subsidie

DEN HAAG, 9 APRIL. Minister Andriessen (economische zaken) wil met ingang van 1994 geen subsidie meer geven aan scheepsnieuwbouwwerven. De komende drie jaar wordt het bedrag aan overheidssteun van totaal 170 miljoen gulden geleidelijk afgebouwd. Dit schrijft minister Andriessen in een brief aan de Tweede Kamer.

In een reactie zegt ir. W. ter Hart van de organisatie van scheepsbouwers VNSI “redelijk met de nieuwe regeling te kunnen leven”. Andere landen geven weliswaar meer steun, aldus Ter Hart, “maar omdat de Nederlandse bedrijven efficient werken, kunnen we de concurrentieslag goed aan”.

De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren steeds lagere steunpercentages vastgesteld, “zodat naar verwachting aan het einde van de looptijd van deze regeling in 1993, de maxima zo laag zijn dat in Nederland geen scheepsbouwsteun meer nodig is”, schrijft minister Andriessen in zijn brief.

Op de bouw van een schip mag op dit moment maximaal dertien procent subsidie worden verstrekt. Vorig jaar lag dit percentage nog op twintig. De werven krijgen dit jaar nog 70 miljoen gulden steun, volgend jaar 60 miljoen gulden en in 1993 40 miljoen gulden. In de periode 1987-1990 lag het steunbedrag op gemiddeld 100 miljoen gulden per jaar.

In de brief 'Regeling generieke steun zeescheepsnieuwbouw 1991' schrijft Andriessen dat de scheepsbouwsteun op dit moment eigenlijk al zou moeten worden afgeschaft. Maar Nederland wordt 'gedwongen' om de steun voort te zetten omdat andere EG-landen dat ook doen.

De minister stelt voor de manier waarop de subsidies worden verdeeld te veranderen. In het bestaande systeem wordt subsidie aan werven versterkt volgens de regel 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.

Zodra de subsidiepot leeg is, betaalt Economische Zaken niets meer, en vissen andere aanvragers achter het net. Volgens het nieuwe systeem wordt per werf een budget begroot aan de hand van het totaal van orders uit het verleden, zodat elke werf een deel kan krijgen. De steunbedragen worden per bedrijf verdeeld en niet per order.

“Hierdoor kunnen werven betere offertes maken en dus slagvaardiger opereren”, meent Ter Hart.

In de nota 'Economie met open grenzen' kondigde minister Andriessen vorig jaar nog aan de subsidieverlening te verhogen van 140 tot 200 miljoen gulden. In deze nota voorspelde hij een goede toekomst voor de Nederlandse werven die zich toeleggen op het “zeer efficient bouwen van geavanceerde schepen”.