'Voorlichting GAK, GMD en bedrijfsvereniging gebrekkig'

AMSTERDAM, 9 APRIL. Mensen die met het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK), de bedrijfsvereniging of de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) hebben te maken zijn voornamelijk ontevreden over de gebrekkige voorlichting, de lange duur van de procedure's, over de onduidelijke klachtenregelingen en over de lange wachttijd voor een aanvraag voor een AAW-voorziening.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het FNV-secretariaat Uitkeringsgerechtigden en Ouderen door Konsumenten Kontakt is uitgevoerd naar de 'klantgerichtheid' van deze instellingen. Voor het onderzoek kregen 1565 arbeidsongeschikten een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Vijfhonderd mensen stuurden de vragenlijst ingevuld terug.

Ruim de helft van alle ondervraagden, 66 procent, is ontevreden over de informatie die door het GAK of de bedrijfsverenigingen wordt gegeven. Bovendien vindt 49 procent dat de leesbaarheid van de folders en ander informatiemateriaal veel te wensen over laat.

Wanneer een fout met de uitkering is gemaakt, blijkt in 34 procent van deze gevallen dat deze fout binnen een week wordt hersteld, maar in 66 procent duurt dit (veel) langer. Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat het herstellen van fouten veel te lang duurt.

Het contact met de verzekeringsgeneeskundigen van de bedrijfsvereniging (die zelf de administratie doet), het GAK of de GMD en met de arbeidsdeskundigen van de GMD wordt door de meesten als zeer negatief ervaren. Een op de drie ondervraagden zegt problemen te hebben gehad met deze medewerkers.

“Ik had het gevoel dat ik afgeschat was voordat ik bij de GMD binnenkwam. De behandeling was onpersoonlijk en ongeinteresseerd. De uitslag stond bij wijze van spreken al van tevoren vast. Men deed geen moeite om mijn klacht serieus te nemen. Toen ik daarop aandrong werd ik naar mijn gevoel tamelijk onheus behandeld door mijn arbeidsdeskundige”, zo schreef een van de respondenten op het vragenformulier.

Meer dan de helft van de ondervraagden is niet op de hoogte van het inzage- en correctierecht van het persoonlijke dossier. Van de mensen die dit wel wisten en om inzage vroegen werd in zes gevallen inzage geweigerd.

Het nu gehouden onderzoek is een eerste in een reeks van onderzoeken naar de klantgerichtheid van Konsumenten Kontakt en de FNV. Het is de bedoeling dat meer van dergelijke onderzoeken worden gehouden ter inventarisatie van alle knelpunten bij het GAK, de GMD en de bedrijfsverenigingen.