Vervoersbond stemt alsnog in met cao NS

UTRECHT, 9 APRIL. De Vervoersbond FNV stemt toch in met het op 21 maart bereikte akkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst bij de Nederlandse Spoorwegen (26.000 werknemers).

De bond acht het niet haalbaar om NS'ers alleen actie te laten voeren voor verdere arbeidstijdverkorting, aldus maandag bestuurder W.

Korteweg. “Een eenzijdig poencontract”, noemde Korteweg het principe-akkoord na afloop van de onderhandelingen. Het voorziet in een loonsverhoging van 3,5 procent, waarvan 0,5 procentpunt verhoging van de december-uitkering. De salarissen onder de 3.750 gulden per maand gaan per 1 april met 0,2 procent extra omhoog.

In afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de werk- en rusttijden en de vergoedingen voor onregelmatig werk krijgen alle werknemers dit jaar een toeslag van 0,5 procent van het CAO-loon. De onregelmatigheidstoeslagen gaan alvast met tien procent omhoog.

Over het materiele deel van de afspraken was de FNV-bond wel tevreden. De vervoersbond had echter ook verkorting van de werkweek van 38 tot 37 uur geeist als eerste stap op weg naar de vierdaagse werkweek. NS wilden daar niets van weten. Korteweg had het onderhandelingsresultaat met een negatief advies willen voorleggen aan de leden.

De bondleden beslisten anders. Zij zijn bereid de CAO te ondertekenen als een studie naar de vierdaagse wordt meegenomen in het algemene onderzoek naar de dienst- en rusttijden.