Raadsvrouw onbevoegd in zitting tuchtcollege

DEN HAAG, 9 april - Een juridisch medewerkster van de vakcentrale CNV mag een van haar clienten niet bijstaan in een zitting van het Centraal Medisch Tuchtcollege. Dat is vanochtend in kort geding door de president van de Haagse rechtbank bepaald.

De Stichting Rechtshulp van de vakcentrale CNV had het geding aangespannen omdat het Centraal Medisch Tuchtcollege de raadsvrouw had laten weten dat alleen een gevestigd advocaat als gemachtigde van een klager mag optreden bij het college. De stichting acht juridisch medewerkster mr. J.M. Huysman-Hartkamp wel bevoegd om donderdag als gemachtigde op te treden tijdens een procedure van het tuchtcollege die haar client betreft.

De weigering om de raadsvrouw op de zitting toe te laten is volgens het CNV strijdig met het Reglement Medisch Tuchtrecht en Oplossing geschillen en met daarop gevormde jurisprudentie. Uit de rechtsontwikkeling blijkt dat een gemachtigde van wie op geen enkele wijze gevreesd hoeft te worden dat hij of zij zal handelen in strijd met het belang van een behoorlijke procesgang niet kan worden geweigerd, aldus het CNV. Voor een dergelijke vrees is in dit geval volgens de vakcentrale geen enkele reden. Volgens een woordvoerder van het tuchtcollege kunnen klagers zich bij het Centraal Medisch Tuchtcollege uitsluitend laten vertegenwoordigen door een 'rechtsgeleerde raadsman'. “In de praktijk is dat niet iedereen die rechten heeft gestudeerd, maar een advocaat”, aldus de woordvoerder van het college.

De client van Huysman diende in maart 1989 bij het Medisch Tuchtcollege in Zwolle een klacht in tegen enkele artsen. Huysman trad tijdens de procedure op als raadsvouw van haar client. De artsen zijn tegen de beslissing van het Medisch Tuchtcollege in beroep gegaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag. Ook in deze procedure trad Huysman als gemachtigde op.