Overleg VS en Israel over vredesconferentie

TEL AVIV, 9 april - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker is vanmorgen in Jeruzalem besprekingen begonnen met Israels leiders over het bijeenroepen van een regionale vredesconferentie voor het Midden-Oosten.

De Israelische minister van buitenlandse zaken David Levy zei gisteravond dat Israel bereid is aan zo'n regionale vredesconferentie deel te nemen mits dit tot rechtstreeks Israelisch-Arabisch vredesoverleg leidt. Volgens de Israelische pers zijn Saoedi-Arabie, de Golfstaten en misschien Jordanie bereid aan zo'n door de VS en de Sovjet-Unie te convoceren conferentie deel te nemen.

Volgens radio Israel zal de Saoedische minister van buitenlandse zaken over twee dagen in Kairo besprekingen met Baker voeren over onder andere mogelijke Saoedische erkenning van het bestaan van de staat Israel. Voor dit bericht haalt radio Israel Egyptische politieke kringen in Kairo aan.

Volgens VVD-leider F. Bolkestein, op bezoek in Israel, is premier Yitzhak Shamir voorzichtig optimistisch gestemd over vooruitgang in het vredesproces. Tegenover de Nederlandse politicus zei Shamir gisteren van de Amerikanen te hebben begrepen dat de opstelling van verscheidene Arabische landen ten opzichte van het conflict met Israel door de oorlog in het Golfgebied is gewijzigd. “Maar Baker moet eerst maar eens duidelijk maken wat dat precies betekent”, zei Shamir. Hij zei voorts dat de Amerikanen hebben moeten toegeven dat er in de Syrische houding jegens Israel en het vredesproces geen wijziging is gekomen.

Bolkestein kreeg de indruk dat “Israel geen zin heeft in een EG-rol in het vredesproces”. De nog steeds positieve opstelling van bij voorbeeld Frankrijk jegens de PLO heeft Israel volgens hem kopschuw voor de EG gemaakt. Israel hoopt dat de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Van den Broek er tijdens zijn op 1 juli beginnende voorzitterschap van de EG-ministerraad in zal slagen de pro-PLO tendens van sommige EG-landen “onder water te houden”.

Ook hopen Shamir en Levi dat minister van den Broek de EG zal weten te leiden naar de twee-sporen benadering van het Israelisch-Arabische conflict, dat wil zeggen de ontkoppeling van de Palestijnse problematiek van vredesoverleg tussen Israel en de Arabische landen.

Volgens Shamir heeft Israel de VS van de juistheid van deze benadering overtuigd.

Indien er op het laatste moment geen kink in de kabel komt zal minister Baker vanmiddag in het Amerikaanse consulaat in West-Jeruzalem een onderhoud hebben met een door Faisal Husseini geleide Palestijnse delegatie waarvan uitsluitend Al-Fatah sympathisanten deel uitmaken. [In Tunis zei een hoge PLO-functionaris gisteren dat het idee van een regionale vredesconferentie volstrekt onaanvaardbaar is. “Het plan stelt de Palestijnse kwestie tot later uit, en maakt geen melding van een Palestijnse staat. Het begint met de Arabisch-Israelische relaties. In andere woorden, het is Camp David op een grotere schaal”, zei hij. De PLO-functionaris bevestigde dat de Arabische landen over het algemeen voorstander van het plan zijn.

Alleen Jordanie had nog niet geantwoord.

    • Salomon Bouman