'Noorden op dood spoor zonder TGV'

GRONINGEN, 9 APRIL. De Franse en Duitse spoorverbindingen voor snelle treinen pakken negatief uit voor Nederland in het algemeen en voor het Noorden in het bijzonder. Zonder doortrekking van de TGV van Brussel naar Amsterdam zou het effect weliswaar nog ongunstiger zijn, maar Duitsland en Belgie zullen veel meer van de betere bereikbaarheid profiteren dan Nederland. De vrees voor een 'Jutlandisering' van Nederland is dan ook niet onterecht.

Dit betoogde prof.dr. J. Oosterhaven vandaag in zijn rede bij het aanvaarden van zijn ambt als bijzonder hoogleraar regionale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Ondanks de TGV-aansluiting voor Rotterdam en Amsterdam weegt de absolute verbetering van de bereikbaarheid van de Randstad niet op tegen de relatieve verslechtering als gevolg van de veel grotere verbetering in Belgie en Duitsland. Door het TGV-net en de Duitse ICN-treinen zal het zakelijk verkeer vanuit Brussel bijvoorbeeld veel sneller in Frankrijk zijn.”

Oosterhaven voorziet dan ook een vertrek van industrieen uit de Randstad. Hij pleit ervoor het idee om de Oost-West lijnen te verbeteren nieuw leven in te blazen. “Een snelle trein vanaf Amsterdam via Groningen naar Bremen zal voor heel Nederland positieve effecten hebben. Het aantal arbeidsplaatsen in de Randstad zal door zo'n spoorlijn stijgen.”

Hij wees er in zijn rede verder op dat Duitsland als markt voor het Noorden van groter belang is dan Scandinavie of Oost-Europa. “Ik denk dat Duitsland onderschat wordt door de beleidsmakers in het Noorden.”

Oosterhaven vindt dat het voortzetten van een regionaal beleid alleen voor het Noorden gerechtvaardigd is vanwege de hoge geregistreerde en verborgen werkloosheid in die regio.