Nieuw akkoord Rijn-zoutverdrag met Duitsland

LUXEMBURG, 9 april - Duitsland wil tien miljoen gulden meebetalen aan de ontzilting van het IJsselmeer.

Dat staat in een nieuw akkoord over de uitvoering van het Rijn-zoutverdrag waarover Nederland en Duitsland het gisteren in Luxemburg eens zijn geworden. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de al jaren slepende onderhandelingen over het Rijn-zoutverdrag. De afspraak werd gemaakt tussen minister Kok van financien en zijn Duitse collega Waigel. Het nieuwe akkoord was nodig omdat de vorige minister van verkeer en waterstaat, Smit-Kroes, in 1989 haar medewerking aan het oorspronkelijke Rijn-zoutverdrag opzegde. Duitsland weigerde daarop in te stemmen met een financiele bijdrage aan de Nederlandse component van het nieuwe verdrag. Eind vorig jaar bereikten Nederland en Duitsland op ambtelijk niveau alsnog overeenstemming. Totale kosten van de ontzilting bedragen 32 miljoen gulden.